Wind Instruments

WIND INSTRUMENTS

Bagpipe Practice Chanter

wi-bpc

Bahu

wi-bahu

 

Bansuri

wi-bansuri

Bird Whistles

wi-vogel-bird-whistles

wi-bird-imitation-whistle

Bugles

wi-bugle

Conch

wi-conch

Didgeridoo

wi-didgeridoos

Dizi

wi-dizi

Dungchen (Tibetan Horn)

wi-dungchen

Elephant

wi-elephants

Fujara

wi-fujara

Harmonica

wi-harmonicas

Hulusi

wi-hulusi

Irish Flutes

wi-irish-flutes

Kaval

wi-kaval

Kazoo

wi-kazoos

Native American flutes

wi-naf

Ney

wi-ney

Nose Flute

wi-nose-flutes

Ocarina

wi-ocarina

Owl

wi-owls

Pan Flute

wi-pan-flute

Quena

wi-quena

Shakuhachi

wi-shakuhachi

Shehnai

wi-shehnai

Sheng

wi-sheng

Slide Whistels

wi-slide-whistles

Squeeze horns

wi-squeeze-horns

Susu Whistles

wi-susu-whistles

Tin Whistles

wi-tin-whistles

Twittering Bamboo

wi-twittering-bamboo

Xiao

wi-xiao